Telefon til avdeling: 99097968

 

Pedagogisk ledar Aud Torun Strømseng Aud.Torun.Stromseng@sogndal.kommune.no
Barnahagelærar Guro Ludvigsen Guro.Ludvigsen@sogndal.kommune.no
Fagarbeidar Keyty Planeta Keyty.Planeta@sogndal.kommune.no
Assistent Kjetil Levorsen Kjetil.Levorsen@sogndal.kommune