Telefon til avdeling: 99097971

 

Pedagogiskleiar Henriette Rendedal Thue Henriette.Rendedal.Thue@sogndal.kommune.no
Barnehagelærar Sunniva Sandven Sunniva.Sandven@sogndal.kommune.no
Fagarbeidar Anne Grete Solbjør Anne.Grete.Solbjor@sogndal.kommune.no
Fagarbeidar Agathe Skarsbø Dale Agathe.Skarsbø.Dale@sogndal.kommune.no
Barnehagelærar/Fast Vikar Martin Huseby