Foreldrereprensentantar 2022/2023
 
Kleivane: Per Egil Flo
Vetlebekken: Irene Aa Jøssang
Nyperusti: Anders Otto Plassen
Knubben:  Håvard Evjestad og Per Sigve Selseng
Maurtua: Mats Petter Sydengen
Bjørnehiet: Kristina Loftesnes og Elin B. Duhrmann (vara)