Om oss

Studentbarnehagen har sine eigne opptaksreglar og kun 100 % plassar. Ved opptak prioriterer barnehagen fyrst barn til studentar, så tilsette ved HVL og deretter andre barn. 

Barnehagen har tre avdelingar: Måne, Sol og Stjerne.

Opningstid

Kl. 7:30 - 16:15.