Om oss

Barnehagen har fire avdelingar: Kongla, Knuppen, Kvisten og Stubben.

Rones barnehage si nettside

Opningstid

Kl. 7.15-16.15