Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. januar:

Informasjon om koronaviruset

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og annan informasjon knytt til koronaviruset... Les mer

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Postlistearkiv Sogndal kommune
Postlistearkiv Leikanger kommune
Postlistearkiv Balestrand kommune

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Jan Bjarne Thorsnes
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Ingvill Njøs
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kystverket
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Arnstein Menes
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Frida Marie Hestmark-Rygge, Sissel Marie Reppen Foss
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Siv Ing Braathen-Sømme As
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Helfo vedtak
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Fjordane Grendalag
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kommunal - og moderniseringsdepartementet
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Nye Sogndal kommune
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Landbrukstenester Sogn
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Embla Gåsemyr Stedje
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: La-Bim AS
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kulturminnefondet
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: AudHalland Molvik
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Jan Bjarne Thorsnes
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Stedje sokn, Margrethe Stedje, Stedjetunet stiftinga, Aase Bergheim, Eva Myhre Flo
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Anticimex
21/220-1 Tenestebevis
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Sogn Næring AS
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Arne Thue
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kjell Tore Solvang
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Oddvin Kvamme
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Indre Sogn Jordskifterett
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Miljøretta helsevern Indre Sogn
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Sogn brann og redning IKS
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Asplan Viak AS
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Alf Kollsete
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
21/228-1 Fullmakt
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Inga Løvaas
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Runa Buene
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Ragnhild Mjøen
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Jannike Orrestad Andersen
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Trygve Espeland Murarforretning AS
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kristian Nesse Slinde
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Kamilla Lien Kronholm
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Margrete Molland Breisnes
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: Knut Geirmund Urtegård
20/429-124 Konkursbu
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Sognekraft
Dato: 14.01.2021 - Avsendar: Enforme
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 14.01.2021 - Mottakar: *********************