Vaksne på avdelinga:

 

Aina Sofie Bakke
Pedagogisk leiar
Mobil: 958 29 293

E-post: aina.sofie.bakke@sogndal.kommune.no


Anne Kristin Lund 
Assisterande styrar
Pedagog 2
Mobil: 906 60 277 
 
E-post: anne.kristin.lund@sogndal.kommune.no

Veronika Stokke Dyrdal

Fagarbeidar


 
Berit Slinde Berit Slinde
Assistent