Vaksne på avdelinga:

 

Maren Tuften

Pedagogisk leiar

Mobil: 416 17 903

E-post: maren.tuften@sogndal.kommune.no


Vigdis Vigdal Barsnes

Pedagog 2

Mobil: 480 58 198

E-post: vigdis.barsnes@sogndal.kommune.no


Tove Johnsen

Spesialpedagog


Anna Wiborg

Fagarbeidar


Jørgen Vigdal

Fagarbeidar