Fjordtun oppvektsenter
Fjordtun oppvektsenter

Om oss

Fjordtun barnehage er ein del av Fjordtun oppvekstsenter.
Barnehagen har ei avdeling med barn frå 1-5 år.

Opningstid

Klokka 7.15 – 16.15.